Göteborg

Adrian ritade många av husen vid Avenyn bl. a. i kvarteret Örup, Kungsportavenyn 16-22 i nyrenässansstil vid 1880 talets början. Kvarteret där han ju också hade kontor kom senare att kallas ”Adrianopel”.
A. Abrahamssons lagerlokal Östra Larmgatan 16 som byggdes så gediget och flexibelt att det kunnat inhysa bl.a. Engelska Generalkonsulatet, Högvaktens restaurang, Guldaffär. Huset är idag kontors- och hyresfastighet.

F.W. Hasselblad o Co Lager och affärshus vid Lilla Bommen ritade Adrian i omgångar 1873 – 75. Hasselblad finns kvar i lokalerna även om produkterna ändrats från textil till kameror av världsberömd typ.

Göta Coldinvorden, Bellmansgatan. 1880

Max Malms hus, N. Hamngatan 4, 1882 – 83

Fürstenbergska huset, S. Hamngatan, 1885 – 89. Huset är rivet men delar av inredningen finns på Göteborgs Konstmuseum.

Waldemar Boijes hus, Hvitfeldts pl 3-11, 1883

Trädgårdsföreningens restaurang som tyvärr eldhärjades och revs 1965.

Göteborgs Handelsinstitut, Magasinsgatan 1880 – 81. Det blev senare Arbetarinstitutet.

Nya Elementära läroverket för flickor på Viktoriagatan, 1889 – 90. Innehåller målningar av Carl Larsson.

Kjellbergska Flickskolan, Södra Vägen 23, 1897 – 98, numera riven.

Götabergsskolan, Molinsgatan, 1902 – 06

Wijkska/Wernerska villan, Parkgatan 25, 1889. Nu Göteborgs stads representationsvilla.

Heymans privatpalats, 1874 – 75

S:t Pauli kyrka, 1880 – 82

Lindome kyrka, 1882 – 84

Lundby kyrka 1882 – 86 (riven 1993 efter brand)

Örgryte Nya kyrka, 1888 – 90