Arkitekten Adrian Crispin Pettersson

Adrian föddes 1835 den 2 augusti vid Löfedstorp i Grava socken i Värmland. Hans far, Petter Pettersson var torpare under Forshaga. Modern hette Maria Christoffersdotter. Adrian var äldst av fem syskon. År 1847 drabbades familjen hårt då tre av barnen under några februaridagar dog i mässlingen 3, 5 respektive 10 år gamla. Fadern hade då under några år arbetat i Karlstad som murare. 1848 flyttar hela familjen till Karlstad där Adrian börjar på gymnasiet den 16 februari 1849.

Fadern, som blivit murarmästare uppmuntrade fortsatta studier för Adrian vid Chalmerska institutet i Göteborg. Det blev naturligt nog på Arkitektlinjen som han avlade examen år 1858.

Han började därefter hjälpa arkitekt Adolf Wilhelm Edelsvärd med inredningen av Hagakyrkan och villa Fridhem på Gotland. Han fortsatte därefter sina studier vid Konstakademin i Stockholm under Professor Scholander 1861 – 66.

Blev praktiserande Arkitekt i Uppsala 1866 – 72 samt e.o. Arkitekt vid Överintendentämbetet 1866 – 1904.

Adrian gifte sig 3 jan 1864 i Stockholm med Hilda Josefina Lundberg f. 21 aug 1840 i Nyköping, västra. Familjen flyttade från Uppsala till Göteborg 1872 där de stannade livet ut. Han flyttade in i nr 18 på Kungsportsavenyn där han inrättade kontor.

Adrian hade en ovanlig förmåga att rita byggnader av hög kvalite i olika stilar efter beställarens önskemål. Trots sin stora produktion försjönk han inte i rutin utan utecklade hela tiden nya lösningar. Han orkade även med en del hedersupdrag l.a. i Slöjdföreningen, Stadsfullmäktige i Göteborg och Byggnadsnämnden.

Som arkitekt utanför Stockholm fick Adrian ringa publicitet och hans verksamhet synes undervärderad och har till och med kommit bort ur ”Nya NE”. Adrian avled i Göteborg, Vasa 16 aug 1912, 77 år gammal.