Adrian Crispin Pettersson är torparsonen som blev Sveriges mest produktiva arkitekt under perioden 1870 - 1910.

 

Det är många av de byggnader som vi idag ser som mästerverk som ritades av honom.